תודה לכל הצפרים והצלמים שהגיעו ליום הפתוח!

בעקבות הביקוש הרב בימים הקרובים נפרסם יום פתוח נוסף לצפייה בלהקות הזרזירים.

המשיכו לעקוב אחרי הפרסומים!