חינוך סביבתי

דודאים פועלת בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ועם מוסדות אקדמיים בתחום של חינוך סביבתי וקיימות.

בשנים האחרונות דודאים שותפה במחקר אקדמי בהנחיית פרופ' יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב בשיתוף חייל האוויר על מנת להבין מה הסיבות לעלייה בכמות הציפורים בדודאים. החוקרים עוקבים אחר נתיבי הנדידה של הדיה השחורה ובוחנים עשרות ציפורים מידי שנה.

פרוייקטים נוספים בנושא של קיימות וסביבה נערכים בשיתוף פעולה עם המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.