חשמל ירוק

בדודאים מפיקים עד 2 מגה וואט חשמל לשעה מגז המתאן המשתחרר מהמטמנה. בתוך המטמנה האשפה עוברת תהליכי פירוק ותסיסה בתנאים אנארוביים (ללא אויר) ואחד מתוצרי התהליך הוא גז מתאן.

גז מתאן הוא גז דליק, נפיץ חסר צבע וריח בעל השפעה מזיקה על אפקט החממה  אבל ניתן לנצל אותו אם מונעים את פליטתו לאוויר ומשתמשים בו כמקור אנרגיה להפקת חשמל.

שנתיים לאחר סגירת תא הטמנה מבצעים קידוחים במטמנה ומכניסים בה צינורות. הגז נשאב ומתנקז לצנרת המרכזית בתחנת החשמל הירוק. משנת 2004 גז המתאן הנאסף בדודאים משמש להפקת אנרגיה ירוקה.

החשמל שמופק מועלה לרשת החשמל הארצית ונמכר לקיבוצים חצרים ומשמר הנגב. כיום מפיקים בתחנת הכוח עד 2 מגה וואט לשעה על פי תנאי אספקת הגז מהמטמנה.