מטמנה

הטמנה היא פינוי פסולת ושינועה לבור הנקרא מטמנה. פעולת ההטמנה כוללת פיזור הפסולת בשטח המטמנה, דחיסתו באמצעות מכבש-עפר ייחודי, וכיסויו בעפר. לאחר מילוי המטמנה מבוצעות פעולות שיקום למטמנה הכוללות כיסוי בשכבת עפר עבה ושיקום הסביבה הטבעית של המטמנה.

הכשרת מטמנה לפסולת ביתית מעורבת כוללת: עבודות איטום הקרקע למניעת חלחול נוזלי הפסולת הנקראים תשטיפים למי התהום, ניקוז התשטיפים ושאיבתם מתחתית המטמנה באופן סדיר. הנחת צינורות לשחרור מבוקר של ’’גז מטמנה‘‘ המורכב ברובו מגז מתאן הנוצר עקב פירוק הפסולת האורגנית על ידי חיידקים וכיסוי הפסולת באדמה למניעת ריחות ושחרור חלקיקי פסולת לסביבה.