מיון ומיחזור

הפסולות באתר דודאים עוברות תהליך של מיון ומיחזור על מנת לצמצם את כמות הפסולת שמגיעה להטמנה. שיטות טיפול אלו הם חלק מהתכנית האסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה לצמצם את כמות הפסולת עד שנת 2030 ל-30% בלבד.

פסולת ביתית עוברת תהליך של מיון והפרדה במתקן מיון. החומר האורגני מופרד משאר החומרים בהפרדה מכנית ושאר החומרים מופרדים בהפרדה ידנית ונשלחים למיחזור: קרטון, פלסטיק, זכוכית, ברזל נייר וכדומה.

פסולת בניין עוברת תהליך של הפרדת ברזל וחומרים נוספים ולאחר מכן נגרסת לגודל של חצץ ומשמשת כמצעים לדרכים.

פסולת הגזם עוברת תהליך של הפרדה ומיון ראשוני, הגזם הנקי עובר קיצוץ ומשמש לכיסוי קרקע .