מכרזים

מכרז 2021/ד/2 לקבלת שירותי קידוחים ופריסת צנרת, למטרת איסוף גז

החברה הכלכלית למ.א בני שמעון בע"מ (להלן : "החברה"), מזמינה בזה הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות קידוח ופריסת צנרת הולכת גז באתר סילוק הפסולת "דודאים"

להורדת פרטי המכרז