מכרזים

מכרז מכרז פומבי מספר 2021 /מ/ 1מסגרת למתן שירותי דיגום ובדיקות למעבדת שרות השדה גילת
החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ
מכרז מס' 2021 /מ/1
אוגוסט 2021

החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ
מכרז פומבי מספר 2021 /מ/ 1
למתן שירותי דיגום ובדיקות
עבור מעבדת שרות השדה גילת

הודעת הבהרה מספר 1 עדכון מועדים:

להורדת הבהרה למכרז

להורדת פרטי המכרז: דיגום ובדיקות למעבדת שירות השדה גילת