מכרזים

מכרז קייטרינג

החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

מכרז פומבי מס' 1.ד.2024

אספקת ארוחות צהרים מוכנות באמצעות חמגשיות

בעבור החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ בפארק למחזור וחינוך סביבתי בנגב – דודאים

שעה

תאריך

אירוע

 

3.5

פרסום המכרז

12:00

12.5.2024

המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה

12:00

23.5.2024

 

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

לקריאה ולהורדת המרכז: מכרז קייטרינג 21.4.24

תשובות לשאלות הבהרה- מכרז קייטרינג