מכרזים

מכרז מס' 2022 /ד/3 ביצוע עבודות גידור באתר דודאים

החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ
מכרז מס' 2022 /ד/ 3
ביצוע עבודות גידור
באתר "דודאים"
מרץ 2022

לקריאה ולהורדת המכרז לחצו כאן

מכרז מסגרת לקנייני תוצרי מיון מסוג ברזל ו/או אל מתכות ו/או קרטון ממוין ו/או קרטון יבש פארק

החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ
מכרז מס' 2022 /ד/ 3
ביצוע עבודות גידור
באתר "דודאים"
מרץ 2022

לקריאה ולהורדת המכרז לחצו כאן

 

ביצוע קידוחים למטרת ניטור מי תהום

החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

הזמנה לקבלת הצעות
מכרז פומבי מספר 2022 /ד/ 4
ביצוע קידוחים למטרת ניטור מי תהום
בפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב – "דודאים"
מרץ 2022

לקריאה והורדה של המכרז לחצו כאן

 

מכרז להקמה והפעלת מתקן סולארי בדודאים
החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון
מכרז פומבי מס' 2022/ד/6

מכרז לביצוע עבודות תכנון, רישוי, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקן סולארי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו -וולטאית (PV) בהספק של כ- 200 קו"ט על גג מפעל המיון שבאתר סילוק הפסולת "דודאים".

מרץ 2022

לקריאה והורדה של המכרז לחצו כאן