המדריך לבונה

טפסים

הטפסים הבאים לשימוש הבונה הפרטי:

טופס פתיחת לקוח למילוי – לבונה הפרטי המעוניין לפנות פסולת בנין, אנא מלא את הפרטים האישיים שלך בטופס ושלח לשירות לקוחות דודאים.

טופס הצהרת כמויות לדוגמא – דוגמא לטופס של הצהרת כמויות פסולת ופינוי פסולת לועדה מקומית לתכנון ובנייה של מועצת בני שמעון.

אנא מלא את הטופס המתאים של העירייה או המועצה בה הנך מתגורר ושלח לשירות לקוחות דודאים.

טופס פתיחת לקוח למילוי טופס הצהרת כמויות לדוגמא טופס פרטי המוביל הסכם הטמנת פסולת ועפר
שירות לקוחות   |  dudaim@bns.org.il   |  08-6471000