צפרות

הפסולת המוטמנת בדודאים מהווה מקור מזון עבור בעלי הכנף ובשנים האחרונות ישנה עלייה משמעותית בכמות הציפורים באתר. מדינת ישראל מהווה נתיב מרכזי לנדידת עופות בין אירופה, אסיה ואפריקה. ההערכה היא כי בשמי המדינה עוברים כחצי מיליארד עופות נודדים מידי שנה.

בעלי הכנף האופייניים בדודאים הם בעיקר דיות שחורות, זרזירים וחסידות.

האתר נמצא 10 ק"מ צפון מזרחית לבסיס חצרים ובמרחק קטן עוד יותר מאתר של תעופה אזרחית בשדה תימן. הציפורים באתר יכולות להוות סכנה לבטיחות התעופתית.

בשנים האחרונות דודאים שותפה במחקר אקדמי בהנחיית פרו'פ יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב בשיתוף חייל האוויר על מנת להבין מה הסיבות לעלייה בכמות הציפורים.