שירות לקוחות   |  dudaim@bns.org.il   |  08-6471000

סוגי פסולת

שעות פתיחה

המדריך לבונה

טפסים

סוגי פסולת

פסולת ביתית

גזם

פסולת תעשיה יבשה

פסולת בניין

פסולת אורגנית מופרדת במקור

אדמה מזוהמת

עודפי עפר וחציבה

פסולת יבשה מופרדת במקור

אסבסט- אין קבלת אסבסט עד להודעה חדשה

קליטת פסולת בימים א' -ה' משעה  4:00 בבוקר עד השעה 20:00 

ובימי שישי וערבי חג משעה 4:00 בבוקר עד השעה 15:00
פסולת בניין ועפר בימים א'-ה'  07:00-17:00 וביום שישי 07:00-12:00
אדמה מזוהמת משעה 07:15 בבוקר
פעילות מחלקת שירות הלקוחות לקבלת קהל ומענה טלפוני
בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00

שעות פתיחה

המדריך לבונה

טפסים

הטפסים הבאים לשימוש הבונה הפרטי:

טופס פתיחת לקוח למילוי – לבונה הפרטי המעוניין לפנות פסולת בנין, אנא מלא את הפרטים האישיים שלך בטופס ושלח לשירות לקוחות דודאים.

טופס הצהרת כמויות לדוגמא – דוגמא לטופס של הצהרת כמויות פסולת ופינוי פסולת לועדה מקומית לתכנון ובנייה של מועצת בני שמעון.

אנא מלא את הטופס המתאים של העירייה או המועצה בה הנך מתגורר ושלח לשירות לקוחות דודאים.

טופס פתיחת לקוח למילוי טופס הצהרת כמויות לדוגמא טופס פרטי המוביל הסכם הטמנת פסולת ועפרשירות לקוחות   |  dudaim@bns.org.il   |  08-6471000